Страници

четвъртък, 26 април 2012 г.

Темпераментът обуславя начина на живот


Още в древна Гърция е доказано, че по интензивност и степен на психичните си реакции хората се разделят на четири основни типа, които впоследствие са наречени типове на темперамента. Преди 2500 години знаменитият древногръцки лекар Хипократ дава първото обяснение на различните реакции при раздразнение у различните хора. Той разделя хората на четири разновидности: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. А основоположник на съвременната теория за темперамента става руският физиолог Павлов, който създава учението за висшата нервна дейност на човека

Павлов дава ново обяснение на четирите вида темперамент, открити от Хипократ:

Сангвиник - силен, уравновесен, подвижен тип висша нервна дейност.

Холерик - силен, неуравновесен, подвижен тип висша нервна дейност.

Флегматик - силен, уравновесен, инертен тип висша нервна дейност.

Меланхолик - слаб, неуравновесен, инертен тип висша нервна дейност.

Навремето се е смятало, че меланхоликът и отчасти флегматикът отстъпват на другите два типа темперамент по своите възможности. Но сега повечето психолози се придържат към мнението, че няма “лош” темперамент, а всеки тип има своите уязвими места и своите преимущества. Но в живота рядко се срещат чисти холерици, сангвиници, флегматици или меланхолици. Повечето хора спадат към смесен тип, с преобладаване на един от тях - например холеросангвиник, сангвино-флегматик или флегмато-меланхолик.

Описания на четирите типа темперамент могат да се открият в най-различни източници. Но ние ще ви предложим само три: “Салерански кодекс за здраве” - това е медицински труд, създаден още през 1480 г. от учения- медик Арнолд и издаван и до ден днешен. Друг интересен източник са записките на Антон Павлович Чехов, който е писател с медицинско образование и вописанието е съчетал своите наблюдения с прекрасното си чувство за хумор. И, разбира се, третият и най-сериозен източник - това е съвременната научна медицина. Според Чехов сангвиникът е постоянен в своето непостоянство. Приема всички впечатления леко и бързо, откъдето идва и неговото лекомислие. Той или никога нищо не чете, или чете всичко, което му попадне. Занимава се само с това, което обича. Жени се изведнъж, неочаквано. Вечно воюва с тъщата. А жената-сангвиник е най-свястната жена, стига да не е глупава. Според Салеранския кодекс за здраве всеки сангвиник винаги е весел и пълничък по натура. Той носи радост и речта му се лее, при него преобладава склонността към наука, той е много способен. Каквото и да се случи, той няма така лесно да изпадне в гняв. Влюбчив, щедър, весел, смеещ се, с румено лице. Обича песните, обича истината и държи на нея. Той е смел и добър.
САНГВИНИКЪТ Е СИЛЕН, ЕНЕРГИЧЕН, ЕМОЦИОНАЛЕН, УВЕРЕН В СИЛИТЕ СИ, НО НЕПОСТОЯНЕН

Сангвиникът е подвижен и уравновесен тип нервна дейност. Тези хора са енергични, емоционални, с разнообразна и богата мимика, с висок глас, с бърз темп на речта. Добре владеят себе си. Те са работоспособни, уверени в своите сили, впечатлителни, общителни, лесно встъпват в контакти.

По принцип те лесно и бързо се приспособяват към новата обстановка, стремят се към честа смяна на впечатления. Леко и бързо се отзовават на различните събития. Те са оптимисти, умеят да увличат другите, поддържат добра атмосфера в екипа, с който работят. Сангвиниците обичат шегите. Те са остроумни. При тях емоциите, които преимуществено са положителни, бързо възникват и бързо угасват. Те сравнително лесно и бързо преживяват неуспехите. В трудни ситуации стават по-прибрани и по-целеустремени, но не губят чувството си за хумор. Склонни са да решават тактически задачи. В детството си често са били лидери сред своите връстници. Но при всички тези положителни качества на тях не им достига съсредоточеност и целеустременост. Те не довеждат започнатото до края, ако работата им се стори безинтересна. Но пък са страшно упорити, ако тя ги увлича. Вкусовете и интересите на сангвиниците са непостоянни.

Според Чехов холерикът е жлъчен човек, с жълто-сиво лице и очи, които се въртят в орбитите си като на гладен вълк. Той е раздразнителен, не разбира от шеги. Като приятел е невъзможен, като подчинен е немислим, а като началник - непоносим. Жената холерик е “дявол в пола, крокодил” – казва Чехов. Според Салеранския кодекс за здраве човекът холерик се стреми да превземе всичко и всички. Той много яде и е лесно възприемчив. Вечно разчорлен, раздразнителен, смел и невъздържан. Неизменно се стреми към върховете.

ХОЛЕРИКЪТ Е ЕНЕРГИЧЕН, УВЕРЕН И ИНИЦИАТИВЕН, НО НЕ СЕ ВЛАДЕЕ И СТАВА АГРЕСИВЕН

Холерикът е подвижен, неуравновесен тип нервна дейност, с преобладаване на възбудимост. Тези хора са енергични, стремителни, уверени, решителни, инициативни. Хазартно се хващат за някаква работа, а в решителния момент могат да работят дълго и неудържимо, с максимална концентрация на силите. Те са в състояние бързо да решават проблемите и да преодоляват трудностите. Схващат информацията в движение, бързо я запомнят, без дори да го осъзнават. Обаче са много избухливи, невъздържани, нетърпеливи, праволинейни, самоуверени.

Холериците не се владеят, не умеят да разпределят силите си. Те не знаят мярка в нищо и в никакъв случай не могат да се занимават с монотонна и бавна работа. Очакването или неуспехът от нещо може да ги изкара извън себе си. Стараейки се колкото може по-бързо да получат резултат, започват да изпреварват събитията. Те са суетни хора. Особено ги угнетява необходимостта да сдържат чувствата си и прекалената си активност. Отличават се с рязкост, със сила на движенията, с бързи темпове. Те са поривисти и прекалено емоционални. Склонни са към резки смени на настроението - бързо преминават от радост към тъга, от смях към гняв. За тях е характерно непостоянството, те често изпадат в емоционален
срив.

Според Чехов флегматикът е човек с напълно обикновена външност. Вечно сериозен, защото го мързи да се разсмее дори. Непременно членува във всички възможни комисии, заседания, събрания, на които нищо не разбира и дреме най-безсрамно. Най-удобният за женитба човек, с всичко е съгласен, не роптае, отстъпчив. В службата си е щастлив. Жената флегматик се е родила, за да може след време да стане тъща. “Да бъде тъща - това е нейният идеал” - казва иронично Чехов.

Подобно е описанието и в Салеранския кодекс за здраве. Флегматикът е ленив и сънлив, с тъп разсъдък и вяли движения. Той е пълен, тъп и обикновено е с бяло лице.ФЛЕГМАТИКЪТ Е БАВЕН, СПОКОЕН, ИЗДРЪЖЛИВ, НЕРЕШИТЕЛЕН, БЕЗ ЕМОЦИИ, РАВНОДУШЕН ЧОВЕК


Флегматикът е инертен, уравновесен тип нервна дейност. Това са хора обикновено спокойни и невъзмутими, търпеливи, издръжливи, целеустремени. Те са продуктивни и с чувство за отговорност. Способни са да издържат продължителна напрегната работа, те са устойчиви и упорити работници. Трудно би могъл някой да ги обиди или да ги изкара извън себе си. Те са бавни, нерешителни, спокойно говорят, без емоции, с неизразителна мимика. Много неохотно превключват от една работа на друга. Трудно се приспособяват към новата обстановка. При тях преобладава спокойно, почти равно настроение, обикновено чувствата им са постоянни. Разговарят най вече по работа, не обичат празнословието. Те са предприемчиви, но предлагат нова идея само ако са пресметнали всички “за” и “против”. Иначе не биха си направили труда. Преди да действат, мислят за възможните пречки и за това как да ги преодолеят. При неблагоприятни условия могат да се развиват по своя пасивен начин на живот - вяли, равнодушни, склонни към изпълнение на еднообразни първични действия. В зависимост от средата и възпитанието от тях могат да излязат и големи лентяи, и целеустремени борци.

Според Чехов меланхоликът е със сиво-сини очи, готови всеки момент да се просълзят. Склонен към хипохондрия. С прискърбие и със сълзлив глас съобщава на своите близки, че валериановите капки вече не му помагат. Завещанието на меланхолика отдавна е готово. Жената-меланхолик е непоносимо и неспокойно същество. Тя стига до затъпяване, отчаяние и дори самоубийство. “Най-доброто е, че човек лесно може да се отърве от нея” - казва Чехов. Според Салеранския кодекс за здраве меланхолиците са странни хора, мълчаливи и мрачни. Те са твърди в намеренията си, но непрекъснато очакват някаква опасност да ги сполети. Те са алчни, гризе ги завистта, не им е чужда лъжата, а лицето им е със землист цвят.МЕЛАНХОЛИКЪТ Е ЕМОЦИОНАЛНО РАНИМ, ПРЕОБЛАДАВАТ ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕМОЦИИ, ТРУДНО КОНТАКТУВА

Меланхоликът е инертен, неуравновесен тип дейност, с преобладаване на потиснатост. Повечето от тях са неуверени в себе си, нерешителни, обидчиви, обичат самотата. За тях е свойствена високата емоционална душевна ранимост. Дори и да не го изразяват, изживяват силно емоциите, като преобладават отрицателните емоции. Бързо се уморяват. И най-малката неприятност е в състояние да ги изкара от равновесие. Трудно встъпват в контакти с непознати. Гласът е тих, говорът забавен. Предпочитат да се подчиняват на правила и авторитети. Ако им предстои някаква промяна в живота, те се притесняват. Могат добре да работят, но само ако условията са благоприятни за тях. Не дават всичко от себе си, не обичат да работят на предела на възможностите си. При неблагоприятни условия при тях се засилва емоционалната ранимост, те са затворени в себе си. Тях човек трудно може да ги размърда, затова пък след това трудно контролират емоциите и поведението си. Затова те повече от другите се нуждаят от психологическа защита от претоварване - не само физическо, но и емоционално.

Оставаме на вас да решите вие към кой тип темперамент принадлежите. Вероятно не само към един. Но пък можете да разберете какво поведение преобладава при вас. Характеристиката на четирите типа темперамент съгласно Павлов се построява на основата на съчетаване на три съставни компонента на нервната система. Това са сила, уравновесеност и подвижност.


И накрая ви представяме един тест, който ще определи какъв точно е вашият темперамент --->> КЪМ ТЕСТА!

1 коментар:

  1. Полезно е понякога човек да "свери часовника си" за своето състояние

    ОтговорИзтриване